รู้จักโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว FIP

(Feline Infectious Peritonitis)

คนเลี้ยงแมวหรือคนรักสัตว์ทุกคนก็คงให้ความสำคัญกับเหล่าน้องๆ เสมือนสมาชิกอีกหนึ่งคนในบ้าน และเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้ข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าเหมียว แต่หลายกรณีก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่าง โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว หรือโรค FIP เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาในแมว (feline coronavirus หรือ FCoV) สามารถพบได้ในลำไส้ของแมวและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของแมว สามารถพบโรคนี้ได้ในแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์

สาเหตุการเกิดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบแมว

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว หรือชื่อภาษาอังกฤษ FIP (Feline Infectious Peritonitis) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ หากเกิดขึ้นกับอวัยวะใดๆ ก็จะเป็นผลเสียทำลายระบบต่างๆ ซึ่งสามารถพบได้บ่อยว่ามีผลกับอวัยวะในช่องท้อง ในช่องอก ตา และรวมถึงระบบประสาท โรคนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรน่าในแมว (feline coronavirus = FCoV) เป็นไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของแมวทุกช่วงวัย แต่จะพบมากในแมวเด็ก แมวที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และบริเวณที่มีการเลี้ยงแมวรวมกันหนาแน่น อย่างเวลาที่แมวแต่งขนให้กัน หรือเวลาที่แมวใช้กระบะทราย ชามอาหารและอุปกรณ์แปรงขนร่วมกัน รวมถึงความเครียดในแมวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้

แนวทางการป้องกันโรค FIP

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่จะเป็นการรักษาเพื่อพยุงอาการเท่านั้น ดังนั้นสำหรับแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การทำความสะอาดและการจัดการกระบะทราย ต้องสะอาดและมีปริมาณให้มากพอต่อจำนวนแมว เช่น แมว 2 ตัวควรมีกระบะทราย 3 กระบะ 
  2. หลีกเลี่ยงพื้นที่ ที่จะทำให้แมวมารวมตัวกัน โดยแยกกระบะทราย ชามอาหารและน้ำ ให้อยู่ห่างกันไม่ควรเก็บอยู่ในห้องเดียวกัน
  3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงแมวจำนวนมากในที่พักเดียว แนะนำว่าควรแยกเลี้ยงเป็นกลุ่มเล็กๆ หลายๆ กลุ่มจะดีกว่าและไม่ควรเลี้ยงอย่างหนาแน่นจนเกินไป
  4. แมวที่ถูกเลี้ยงในสถานเลี้ยงแมวควรแยกเลี้ยงเป็นกรงละตัว เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเลี้ยงที่หนาแน่นเกินไป
  5. หากแมวมีการเสียชีวิตและคาดการณ์ว่าอาจเกิดจากโรค FIP ควรทำความสะอาดและพักสถานที่เลี้ยงไว้ประมาณ 3 เดือนก่อนจะนำแมวตัวใหม่มาเลี้ยง
อาการโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบแมวและความรุนแรงของโรค

อาการของโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบแมว (FIP) ขึ้นอยู่ลักษณะของโรคดังนี้

  1. แบบมีของเหลวสะสม (effusive form) จะมีอาการซึม เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ตัวร้อน เหงือกอาจมีสีขาวซีดหรือสีเหลือง น้ำหนักลง ท้องขยายคล้ายแมวท้อง เมื่อคลำดูจะมีลักษณะเป็นก้อน นอกจากนี้อาจมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจช้าร่วมด้วย  
  2. แบบไม่มีของเหลวสะสมหรือแบบแห้ง (non-effusive form) จะสังเกตได้ยากกว่า เนื่องจากไม่มีอาการที่แน่นอน เช่น มีไข้สูงเล็กน้อย ซึม เดินโซเซ  และเบื่ออาหาร เหงือกมีสีเหลือง และหายใจลำบาก นอกจากนี้ยังมีอาการตากระตุกหรือชักร่วมด้วย  

ส่วนความรุนแรงของโรคนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสของแมวแต่ละตัว หากแมวที่ได้รับเชื้อโคโรนาไวรัส แต่ไม่มีการกลายพันธุ์ ก็อาจจะไม่เกิดโรค แต่สำหรับแมวที่เป็นโรค FIP และมีอาการของโรคแล้ว โดยทั่วไปจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ 9 วัน หลังจากตรวจพบโรค

Scroll to Top