ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เลือกอย่างไร? ซื้อที่ไหนดี?

สัตว์เลี้ยง ก็เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ที่เราควรให้ความรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะยามสุขหรือในยามที่น้องกำลังเจ็บป่วย สูญหาย หรือเสียชีวิต ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าของอย่างเราต้องรับผิดชอบ ยิ่งถ้าพูดถึงค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงแล้วละก็ คงเป็นที่ทราบกันดีว่าในการรักษาแต่ละครั้งไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเหล่าน้องๆ ดังนั้นเราขอแนะนำให้มีการทำประกันสัตว์เลี้ยงเอาไว้ก็จะเป็นตัวช่วยอีกทางเลือกหนึ่ง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงคืออะไร?

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง คือ ประกันภัยคุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงดูแลรับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงของเราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย ค่าใช้จ่ายในพิธีศพสัตว์ บางกรมธรรม์หรือบางบริษัทประกันอาจมีแผนประกันที่คุ้มครองไปถึงค่าวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง และอื่นๆ ตามแต่เงื่อนไขของบริษัทด้วย  

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงคุ้มครองสัตว์ประเภทใดบ้าง?

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยประกันภัยสัตว์เลี้ยงรับประกันเฉพาะสุนัขและแมวเท่านั้น โดยกรมธรรม์หรือบริษัทประกันอาจกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับอายุหรือสายพันธุ์ในการรับทำประกันแตกต่างกันไป ดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขของแผนประกันให้ละเอียดก่อนทำทุกครั้ง

ประกันสัตว์เลี้ยงจำเป็นแค่ไหน?

ในยุคนี้การเจ็บป่วยทั้งในคนและในสัตว์เลี้ยง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดในทุกวัน ดังนั้นการทำประกันสัตว์เลี้ยงจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะนับว่าเป็นการลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สัตว์เลี้ยงของเราเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เพราะนอกจากประกันสัตว์เลี้ยงจะช่วยในเรื่องค่าสินไหม การคุ้มครองต่อร่างกาย รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของเราเกิดไปทำร้ายคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ หรือไปทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่น เป็นต้น ทั้งประกันสัตว์เลี้ยง (บางเจ้า) จะช่วยออกตามหา ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของเราสูญหาย รวมถึงความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่เราพาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน หรือฝากเลี้ยง เรียกได้ว่า ช่วยแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยทีเดียว

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงคุ้มครองอะไรบ้าง?

แต่ละกรมธรรม์หรือบริษัทประกันส่วนใหญ่จะให้คุ้มครองในส่วนของ

1. ค่ารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วย
2. ค่ารักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3. ค่าใช้จ่ายรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของเรา ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เช่น สุนัขของเราไปกัดเพื่อนบ้าน, น้องแมวหรือน้องหมาของเราไปทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
4. ค่าจัดงานศพสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้บางกรมธรรม์หรือบริษัทประกันภัยยังมีความคุ้มครองเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทำเพิ่มด้วย

1. ค่าติดตามสัตว์สูญหาย

2. ค่าฝากเลี้ยง

3. ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

4. ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสีย

ชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

5. ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย

เงื่อนไขในการทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง

แต่ละบริษัทประกันอาจกำหนดกฎเกณฑ์แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขคล้ายกันดังนี้

1. สัตว์เลี้ยงที่ทำประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปและไม่เกิน 10 ปี

2. ต้องตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและได้รับวัคซีนครบก่อนทำประกัน และสัตว์เลี้ยงที่ทำประกันต้องไม่พิการหรือเจ็บป่วยเป็นทุนเดิม

3. สัตว์เลี้ยงที่ทำประกันต้องอยู่ในประเทศไทย และประกันจะไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกประเทศไทย เช่น พาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวต่างประเทศและเกิดเจ็บป่วยจะไม่สามารถเคลมประกันได้

4. สัตว์เลี้ยง 1 ตัว ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับเท่านั้น

5. มีระยะรอกรมธรรม์ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 60 วัน เช่น หากสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตใน 60 วันแรกหลังทำประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ค่าเบี้ยประกันสัตว์เลี้ยงราคาเท่าไหร่?

โดยส่วนมากค่าเบี้ยประกันน้องหมาน้องแมวส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ราคา 500  บาทขึ้นไป ทั้งนี้ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุ ขนาด และแผนประกันของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

เลือกประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างไรดี?

อาจต้องพิจารณาตามหลายๆ ปัจจัย ทั้งเรื่องก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  หรือสามารถพิจารณาได้ดังนี้

  1. อ่านแผนประกันและความคุ้มครองต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบเน้นเงื่อนไขที่ตรงตามความต้องการและครอบคลุมสัตว์เลี้ยงมากที่สุด

  2. เปรียบเทียบความเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของเรา ว่าประกันภัยของบริษัทไหนที่มีความเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของเราที่สุด

  3. ราคาอยู่ในระดับที่จ่ายไหวหรือไม่ ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากซื้อแล้วมีการจ่ายไม่ไหว ก็จะทำให้ประกันขาดและอาจส่งผลต่อเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาทีหลัง

  4. ดูรีวิวของแต่ละแผนว่าดีและคุ้มค่าแค่ไหน หากไม่มั่นใจว่าประกันภัยนี้ดีจริงหรือไม่ วิธีการดูรีวิวนี้น่าจะช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะเป็นรีวิวจากผู้ซื้อจริงนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ VITA-ONE & Mimy 

อ้างอิง : www.falconinsurance.co.th, www.scspetfriend.com, pet.kapook.com, brandinside.asia

Scroll to Top